Siân Cleaver creates a magnificent Book Drum profile of The Mabinogion

You read about Holden Caulfield hearing a jazz number… wouldn’t you like to listen to it too?  Captain Corelli turns up in Cephallonia… where is that, and what does it look like?  Those kite fights in Kabul… wouldn’t it be nice to see a video of the real thing?  All these extras are available – if widely dispersed – on the Net.  Book Drum is an innovative crowd-sourced website that pulls them all together in handy companion profiles for people who love books.

Haf 1977 – apêl Cyngor Celfyddydau Cymru am eich atgofion

1977. Beth a gofiwch am y flwyddyn honno? Dechrau Radio Cymru o bosibl? Cymru’n ennill y Goron Driphlyg? Neu beth am Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a Paul Davies yn dal trawst rheilffordd uwch ei ben sy’n dwyn y geiriau WN (Welsh Not)?
 
Mae 30 mlynedd a rhagor ers y tro diwethaf i’r Eisteddfod fod yn Wrecsam, ac os cofiwch honno, hoffai Cyngor Celfyddydau Cymru glywed gennych. Hyd yn oed os na fuoch yno,  mae’n si?r bod gennych ffotos o’r saithdegau hwyr a guddiwyd yn rhywle rhag codi embaras.  

News,Updates & Events

Sign up to get the latest happenings at Arts Wales 

Your details have been added to our mailing list. Welcome!

Pin It on Pinterest