Arfer creadigol ar gyfer dyfodol cynaliadwy

YSTWYTHDER
Llun 21 Mawrth / Galeri / Caernarfon
10am—5.30pm

Ystwythder yw’r gallu i ddeall newid, ymateb iddo a chael budd ohono. Mae’n rhinwedd a welir mewn ecosystemau naturiol a chymunedau dynol. Mae ystwythder dynol yn tynnu ar ein gallu i ragweld a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

Pa rôl all creadigrwydd a’r celfyddydau ei chwarae mewn creu Cymru ystwyth, gynaliadwy?
Cyflwyniadau creadigol gan ymarferwyr ac arbenigwyr, gan gynnwys:

Creative practice for a sustainable future

RESILIENCE
Monday 21 March / Galeri / Caernarfon
10am—5.30pm

Resilience is the capacity to absorb, react to and derive benefit from change. It is a quality found in natural 
ecosystems and human communities. Human resilience draws on our ability to anticipate and plan for the future.

What role can creativity and the arts play in delivering a sustainable, resilient Wales?
Creative presentations by practitioners and specialists including:


BWRSARI CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU

BWRSARI CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU
 
Mae cynadleddau’n gyfleoedd gwych i roi hwb i’ch gyrfa. Yng nghynhadledd AMA bydd rhagor na 500 o bobl broffesiynol ym maes y celfyddydau o ledled Prydain a chewch y cyfle i wrando ar siaradwyr profiadol sy’n gweithio yn y celfyddydau a’r tu allan. 


News,Updates & Events

Sign up to get the latest happenings at Arts Wales 

Your details have been added to our mailing list. Welcome!

Pin It on Pinterest