Cynnig Cyngor Celfyddydau Cymru fwrsari i bedwar person sydd megis cychwyn ar eu gyrfa marchnata’r celfyddydau sy’n golygu y gallent fynychu’r gynhadledd am £100 + TAW (heb gynnwys teithio a llety).

I fod yn gymwys am fwrsari, rhaid i chi fod yn gweithio yng Nghymru, rhaid i chi fod o fewn pum mlynedd cyntaf eich gyrfa marchnata’r celfyddydau, a heb fod wedi mynychu cynhadledd AMA o’r blaen.  Rhoddir blaenoriaeth i’r rhai sy’n gweithio mewn sefydliadau celfyddydol llai.

Asesir ceisiadau yn ôl y meini prawf canlynol:
Ymroddiad y gellir ei arddangos i ddatblygiad proffesiynol
Ymroddiad y gellir ei arddangos i farchnata’r celfyddydau a datblygu cynulleidfa
Yr effaith gadarnhaol o fynychu’r gynhadledd ar ddatblygiad personol a phroffesiynol yr ymgeisydd 
Profiad gwaith perthnasol
Dyddiad cau ceisiadau yw Iau 21 Ebrill 2011
Am ffurflen gais, e-bostiwch: helen@a-m-a.co.uk
 

News,Updates & Events

Sign up to get the latest happenings at Arts Wales 

Your details have been added to our mailing list. Welcome!

Pin It on Pinterest

Share This

Share The Love

Share this post with your friends!