Arfer creadigol ar gyfer dyfodol cynaliadwy

YSTWYTHDER
Llun 21 Mawrth / Galeri / Caernarfon
10am—5.30pm

Ystwythder yw’r gallu i ddeall newid, ymateb iddo a chael budd ohono. Mae’n rhinwedd a welir mewn ecosystemau naturiol a chymunedau dynol. Mae ystwythder dynol yn tynnu ar ein gallu i ragweld a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

Pa rôl all creadigrwydd a’r celfyddydau ei chwarae mewn creu Cymru ystwyth, gynaliadwy?
Cyflwyniadau creadigol gan ymarferwyr ac arbenigwyr, gan gynnwys:

News,Updates & Events

Sign up to get the latest happenings at Arts Wales 

Your details have been added to our mailing list. Welcome!

Pin It on Pinterest