Haf 1977 – apêl Cyngor Celfyddydau Cymru am eich atgofion

1977. Beth a gofiwch am y flwyddyn honno? Dechrau Radio Cymru o bosibl? Cymru’n ennill y Goron Driphlyg? Neu beth am Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a Paul Davies yn dal trawst rheilffordd uwch ei ben sy’n dwyn y geiriau WN (Welsh Not)?
 
Mae 30 mlynedd a rhagor ers y tro diwethaf i’r Eisteddfod fod yn Wrecsam, ac os cofiwch honno, hoffai Cyngor Celfyddydau Cymru glywed gennych. Hyd yn oed os na fuoch yno,  mae’n si?r bod gennych ffotos o’r saithdegau hwyr a guddiwyd yn rhywle rhag codi embaras.  

ARTS COUNCIL OF WALES BURSARIES

Conferences are great opportunities to further your professional career. At the AMA conference, you find yourself surrounded by more than 500 arts professionals from across the UK, and you get the chance to listen to experienced speakers from inside and outside the arts.

Arts Council of Wales is offering a bursary for 4 people just starting out in their arts marketing careers, allowing them to attend the AMA conference for just £100 + VAT(travel and accommodation not included).
 

BWRSARI CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU

BWRSARI CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU
 
Mae cynadleddau’n gyfleoedd gwych i roi hwb i’ch gyrfa. Yng nghynhadledd AMA bydd rhagor na 500 o bobl broffesiynol ym maes y celfyddydau o ledled Prydain a chewch y cyfle i wrando ar siaradwyr profiadol sy’n gweithio yn y celfyddydau a’r tu allan. 


News,Updates & Events

Sign up to get the latest happenings at Arts Wales 

Your details have been added to our mailing list. Welcome!

Pin It on Pinterest