Ceisiwn godwr arian egnïol a phrofiadol sy’n gweithio ar ei liwt ei hun, neu asiantaeth annibynnol gyda hanes hysbys, i greu a chynyddu i’r eithaf incwm i Adain Avion, prosiect Artistiaid ar y Blaen a rhai agweddau ar Gymru yn Biennale Gelf Fenis 2011, oddi wrth ymddiriedolaethau, sefydliadau, unigolion a ffynonellau corfforaethol.
 
Ceir gwybodaeth gefndirol a phecyn gwybodaeth o’r ddolen isod.
 
http://www.cyngorcelfyddydaucymru.org/about-us/jobs/tendr-03-11
 

News,Updates & Events

Sign up to get the latest happenings at Arts Wales 

Your details have been added to our mailing list. Welcome!

Pin It on Pinterest

Share This

Share The Love

Share this post with your friends!