Croesawn eich barn ar y ddogfen ymgynghorol ganlynol – Strategaeth Cyfalaf 2012 – 17.

Gellir ei lawrlwytho yma – http://www.celfcymru.org/what-we-do/consultation-documents

Dyddiad cau yr ymgynghoriad yw 31 Awst 2011. Anfonwch eich hymatebion i ymateb@celfcymru.org.uk


News,Updates & Events

Sign up to get the latest happenings at Arts Wales 

Your details have been added to our mailing list. Welcome!

Pin It on Pinterest

Share This

Share The Love

Share this post with your friends!