Heddiw lansia’r Cyngor apêl am ffotos ac atgofion o haf 1977 yng Nghymru.  
 
Datgelir storïau a chyfrinachau’r genedl yn arddangosfa’r Cyngor yn Y Lle Celf yn Eisteddfod Wrecsam eleni.
Allwch chi ein helpu gyda’ch atgofion? Cyfrannwch eich profiadau at ein dathliad o 1977 a ddigwydd yn yr Eisteddfod (30 Gorffennaf-6 Awst 2011).

Os oes gennych ffotos neu gardiau post neu greiriau diddorol o 1977,  anfonwch hwy at:
 
Ann Wright
Swyddog Dylunio a Chyhoeddiadau
Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute
Bae Caerdydd
CF10 5AL
 
Neu ebostiwch nhw at ann.wright@celfcymru.org.uk
 
 
Gwnawn gopïau o’r ffotos a ddefnyddiwn yn yr arddangosfa, felly ysgrifennwch eich enw a’ch cyfeiriad ar gefn pob ffoto fel y gallwn eu dychwelyd.
 
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Siân James, Swyddog y Wasg a’r Cyfryngau, Cyngor Celfyddydau Cymru ar 029 2044 1344 neu e-bostiwch sian.james@celfcymru.org.uk

News,Updates & Events

Sign up to get the latest happenings at Arts Wales 

Your details have been added to our mailing list. Welcome!

Pin It on Pinterest

Share This

Share The Love

Share this post with your friends!