Mae bwrsarïau ar gael yn awr ar gyfer artistiaid a lleoliadau celf i rwydweithio a rhannu profiadau gydag artistiaid ledled y Deyrnas Unedig yng Nghynhadledd Ddwyflynyddol Rhwydwaith Celf Stryd Annibynnol, yn yr Hippodrome yn Birmingham ar 20-21 Tachwedd 2013.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais yw dydd Gwener 1 Tachwedd 2013

Mae’r bwrsarïau hyn yn rhan o fenter ‘Antur yn yr Awyr Agored’ Articulture — cyfres o gyfleoedd newydd sy’n ceisio sbarduno creu celf awyr agored arloesol o safon uchel yng Nghymru.

Darperir y bwrsarïau gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, ISAN a Creu Cymru.

Ymgeisio am Fwrsari Artist. Am fanylion ewch yma – www.articulture-wales.co.uk.

Ymgeisio am Fwrsari Lleoliad Celf. Cysylltwch â Creu Cymru am fanylion yma – www.creucymru.co.uk

News,Updates & Events

Sign up to get the latest happenings at Arts Wales 

Your details have been added to our mailing list. Welcome!

Pin It on Pinterest

Share This

Share The Love

Share this post with your friends!